Categorii

Information

Cele mai cumparate

Informare date de confidentialitate www.agrotec-piese.ro

Aceasta informare cu privire la datele de confidentialitate se aplica firmei  AGROTEC RAVISTRANS SRL, detinatorul si administratorul  site-ului http://www.agrotec-piese.ro , al carei obiect de activitate este comercializarea si administrarea de produse si piese agricole.

http://www.agrotec-piese.ro colecteaza si stocheaza date cu caracter personal pentru clientii care achizitioneaza produse si servicii puse la dispozitie pe acest site.

Site-ul web este in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR) - Regulamentul Uniunii Europene 679/ 2016, aplicabil de la data de 25 mai 2018.

 Date personale

Datele personale se refera la informatiile privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). ”O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

 Categorii de date personale

Datele colectate cuprind urmatoarele: nume, prenume, cod numeric personal, cont banca, adresa de facturare, adesa de email si numar de telefon.

Persoanele vizate nu sunt obligate sa furnizeze aceste date, insa refuzul determina imposibilitatea intocmirii licentei.

 Scopul colectarii datelor cu caracter personal:

  1. generarea facturilor pentru produsele achizitionate, activarea abonamente si conturi si informarea clientilor privind noi oferte sau produse si servicii
  2.  respectarea obligatiilor din termeni si conditii

http://www.agrotec-piese.ro  nu colecteaza categorii speciale de date cu caracter personal, adica "date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice." Acest site foloseste cookie-uri si stocheaza local parole sau alte elemente de identificare.

Parola si utilizatorul necesare conectarii in contul de utilizator pot fi salvate de catre browserul de Internet (responsabilitatea si protectia acestor informatii apartine utilizatorului).

Divulgarea datelor personale

Informatiile cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor terte, cu exceptia Politiei, instantelor judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 Utilizarea si stocarea datelor cu caracter personal.

Datele personale vor fi utilizate doar in scopul in care acestea au fost colectate, (facturare, intocmire licente de utilizare a programelor furnizate, asistenta, informare actualizari sau produse si servicii noi si oferte). Aceste date sunt stocate si ulterior expirarii perioadei de valabilitate a licentei pentru cazurile in care se doreste achizitia unei noi licente si pentru respectarea termenilor licentei (furnizarea informatiilor de activare pentru o versiune a programului in care licenta era activa), pana la cererea scrisa sau telefonica a persoanei vizate.

Securitatea datelor cu caracter personal

http://www.agrotec-piese.ro  va procesa datele in mod sigur, si va aplica masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

 Drepturile persoanelor vizate in ceea ce priveste datele cu caracter personal

  1.  Dreptul la informare – persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  2.  Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor personale colectate prin intermediul site-ului. Solicitarea poate fi formulata in scris (email) sau telefonic si va fi fi efectuata de catre operatori in cel mult 30 de zile de la data formularii.
  3.  Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, atat timp cat nu sunt incalcate conditiile contractuale cu furnizorul. Daca persoanele vizate solicita stergerea datelor cu caracter personal, furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge contul de autentificare.
  4.  Dreptul de opozitie – persoanele vizate se pot opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim. In aceasta situatie, furnizorul isi rezerva dreptul de a nu respecta conditiile de autentificare ale utilizatorului.
  5.  Dreptul de a depune plangere – persoanele vizate pot depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Actualizari ale politicii de confidentialitate

http://www.agrotec-piese.ro  isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic Politica de Confidentialitate, pentru ca aceasta sa fie conforma cu legislatia nationala in vigoare si cu directivele europene.

 


Follow us on Facebook